Dışarıdakiler

From B-Ob8ungen
Jump to: navigation, search

Aralık 1991 yılında Belge Yayınları tarafınden "Yeni Sesler" dizisinde sayı 31 olarak yayınlandı. Bu dizide daha çok "içeridekiler" bir şeyler anlatıyorlardı.

Benim kıtabımda ise önce Türkiye'den çıkıp iş için Almanya'ya gelen göçmenlerin (dışarıda olanların) durumlarına dikkat çektim ve sonra "içeridekiler"le dayanışma faaliyetleri ile af örgütünde görevli olduğum dönemi anlattım.

Kapak

İ Ç İ N D E K İ L E R

GİRİŞ. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  1
TELEFON SESİ İLE UYANMAK .. . . . . . . . . . . . .  6
  GÖK GÜRÜLTÜSÜYLE UYANMAK. . . . . . . . . . . .  9
  10 YIL ÖNCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RASTLANTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
İŞÇİLER - GÜÇLÜLER . . . . . . . . . . . . . . . .  22
  DERNEKÇİLİK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  MÜLTECİLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
YURTDIŞINDAKİLER . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
GÖZLER TÜRKİYE'YE ÇEVRİLİRKEN. . . . . . . . . . .  41
ONİKİYE BEŞ KALA . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
  DEMİREL'İN DARBE DENEMESİ . . . . . . . . . . . 51
  DARBENİN AYAK SESLERİ . . . . . . . . . . . . . 54
ALTERNATIVE TÜRKEIHILFE (ATH). . . . . . . . . . .  59
ALMANYA'DAKİ DAYANIŞMA HAREKETİ. . . . . . . . . .  65
HEYETLERLE TÜRKİYE'YE. . . . . . . . . . . . . . .  74
  ULUSLARARASI HUKUKÇULAR KOMİSYONU (İCJ) . . . . 77
  ULUSLARASI İNSAN HAKLARI FEDERASYONU (FİDH) . . 84
  HAMBURG SENATÖRLÜĞÜ . . . . . . . . . . . . . . 89
  BREMEN HEYETİ . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
DEMOKRASİYE DÖNÜŞ. . . . . . . . . . . . . . . . .  99
AMNESTY INTERNATIONAL (Aİ) . . . . . . . . . . . . 103
  ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ NEDİR? . . . . . . . .  107
  TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÇALIŞMA. . . . . . . . . .  120
     YERİNDE YAPILAN İNCELEMELER. . . . . . .  124
     YETKİLİLERLE GÖRÜŞME . . . . . . . . . .  132
     KAMPANYA . . . . . . . . . . . . . . . .  139
DIŞARIDAKİLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
SONSÖZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150