Türkçe sayfalar

From B-Ob8ungen
Jump to: navigation, search

Yayınlanan tek kitabım Türkçe dilinde Dışarıdakiler başlığı ile Belge Yayınları'nda çıktı. Bunca yıl sonra satma olanağı pek kalmadığından İnternet ortamında okunabileceği gibi pdf-dosyası olarak indirilecek biçimde sitemde yayınladım. 12 Eylül darbesinden 31 yıl sonra Perwer Yaş isimli bir gazeteci Eylül 2011'de kitabımdan alıntı yaparak "Bir Alman'ın 12 Eylül günlüğü" isimli bir söyleşi (makale) yazdı. Bu tür yazılara sonradan erişilmesi güç olduğu için bir kopyasını siteme aldım.

Arşivlerimde Türkiye'den sınırdışı edildiğim zaman şair Erol Anar tarafından yazılmış bir şiir ile ona verdiğim yanıtı buldum. Herkes benim gibi bundan etkilenmez belki, ama sayfalarımda da bulunsun istedim.

Seminerler

Zamanla katıldığım seminer, konferans vb. etkinliklerde sadece birkaçında yazılı sunum yaptım. Bunlardan biri Savaş ve İnsan Hakları konulu 2003 yılında yapılan "Türkiye'deki İnsan Hakları Hareketi Konferansı"nda Uluslararası barış hareketinin tarihi ve deneyimleri başlığını taşıyordu. Yılda bir yapılan konferanslar hakkında diğer bilgileri dağınık olduğu için -İngilizce çevirisini yaptığım- 1998 ile 2003 yıllara ait bu belgelere burada yer vermeye uygun buldum. İlk 6 konferansta varılan sonuç bildirilerine Türkiye'deki İnsan Hakları Hareketi Konferansı sayfasından ulaşmak mümkün.[1]

2002 yılında değişik sivil toplum örgütlerinin katıldığı "işkence" eksenli bir seminerde hafif provokatif olan bir sunum yaptım. Tezimi soru olarak ifade ettim: İşkence azaldı mı?

Silahlı örgütler ve insan hakları

1999 ile 2000 yılında merkezi Cenevre'de bulunan "İnsan Hakları Politikası için Uluslararası Konsey"inin bir projesine katıldım. "Silahlı gruplara insan hakları açısından yaklaşmak" konulu bu proje için seçilen 8 örnek ülkelerinden biri olan Türkiye ve genellikle PKK tarafından işlenen insan hakları ihlallerini içeren bir taslak rapor ben hazırladım.[2] Proje esnasında Türkiye'de değişik kesimlerle tartışma olanağım oldu ve proje sonrasında oluşturulan tezleri içeren bir raporu önce Türkçe'ye çevirerek sonra İHD Genel Merkezi'nde toplantı düzenleyerek merkez ve şubelerden gelen yöneticilerle konuşma olanağım da oldu. Elde edilen sonuçlar içeren raporu özet olarak Türkçe'ye çevirdim. Amaç ve Araçlar isimli bröşürünün girişinden sonra Amaç ve Araçlar - Ana Bölüm ile Amaç ve Araçlar - Sonuç Kısmı iki ayrı bölümü daha var.

Benzer bir konuda İHD dergisinde 1994 yılında bir makalem yayınlandı. Yokohama Bildirgesi etrafında yapılan tartışmanın katkısı olsun diye kaleme aldığım bu yazıyı kısaltarak buraya aldım.

Nihayet 1992 ile 1998 yılları arasında tuttuğum gazete arşivinden kendime göre önemli olan bazı belge tarayıcı ile elektronik ortama kazandırdım. Çoğunlukla Türkçe olan gazete küpürlere ulaşmak ve arşivimi nasıl kullanmak gerektiğini öğrenmek için kullanma kılavuzuma bir göz atabilirsiniz.

Yaşam Hakkı ile ilgili Proje

2012 yılında özellikle 12 Eylül 1980 tarihli askeri darbe sonrası meydana gelen yaşam hakkı ihlalleri yeniden ele alma gereği doğdu. Bu proje Türkiye'de yaşam hakkı ihlalleri ile ilgili proje tanıtılıyor.

90'lı yıllara ait arşivimi sayısallaştırmadan önce fark ettiğim bir husus şu: özellikle "kayıp" ev örgüt içi infazlar konusunda başka yerde olmayan bazı haberler var. Onun için 2007 yılında yaşam hakkı ile ilgili üç konu seçtim

12 Eylül'den sonra öldürülen kişiler arasında iki meslek mensupları için ayrı birer liste yaptım (gazeteciler ve öğretmenler). Gazeteci cinayetlerinden ençok devlet ya da derin devlet sorumlu görünüyorsa öğretmenlerin öldürülmelerinden başta PKK sorumlu.

12 Eylül'ün 27'inci yıldönümüne denk düşen tarihte çalışmamı tamamladım ve İngilizce ile Türkçe diline açıklamalarımla listeleri internete koydum. Bundan ötürü de sitemdeki trafik biraz çoğaldı.

Daha önce yaptığım bir çalışmam 1998 yılına ait. O tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir liste ile İHD'nin verilerini karşılaştırmıştım. İki sayfa şeklinde bu bilgileri buraya aktarmak mümkün:

Arada bir

Kasım 2014: PKK saflarında örgüt içi infazlar muamması
Ekim 2014: 1990-1999 arasında sorgu aşamasında ve cezaevlerinde öldürülenler
Eylül 2014: Türkiye'deki cezaevlerinde yapılmış açlık grevleri
Ekim 2012: Google Maps ile geçici güvenlik bölgeleri tespit etmek
Eylül 2012: Weltspiegel: Kurden in Syrien/Suriye'deki Kürtler
Eylül 2011: Hamburg Rehberi
Haziran 2011: Darbeciler neden hak ihlallerinden sorumlu?
Haziran 2011: Tekirdağ F-tipi Cezaevi'nde ağırlaştırlmış müebbet hapis yatanlar
Eylül 2009: Şaban on Facebook
Ağustos 2009: Araştırma konusu: ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
2009 (ilk aylarda) AİHM'de İşkence Yasağı ile ilgili Davalar
2004 (Mayıs ayı olabilir) Avrupa yolunda hız sınırı

Dipnotlar

  1. Daha başka sayılara İHD sitesinde bulunur.
  2. İngilizce yazılmış projenin giriş sayfası, benim hazırladığım rapor bu linkte bulunur.