Türkiye'deki İnsan Hakları Hareketi Konferansı

From B-Ob8ungen
Jump to: navigation, search

Türkiye İnsan Hakları Hareketi (TİHH) Konferansları

1998 yılından beri Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ile İnsan Hakları Derneği (İHD) ortaklaşa olarak düzenlenen "Türkiye İnsan Hakları Hareketi" Konferansları yılda bir kez yapılmaktadır. Sonuçları Dünya İnsan Hakları Gününde 10 Aralık tarihinde broşür olarak dağıtılmaktadır. Konferanslara 1998/99 ve 2002 yıllarında sunulan tebliğler kitap olarak TİHV adresinden istenebilir. Diğer yıllıklar için İHD veya TİHV sitelerine bir göz atmak gerekir. İnternet ortamında ben sadece sonuç bildirilere yer verdim.

Şimdiye dek yapılan konferanslar

Tarih
Yer
Konu
28-29.11.1998
Ankara
04.-05.12.1999
Ankara
25.-26.11.2000
Kızılcahamam
23.-25.11.2001
Belek-Antalya
15.-17.11.2002
Ürgüp
13.-16.11.2003
Mardin
03.-05.12.2004
Bursa
17.-18.12.2005
Ankara
23.-25.11.2007
İzmir/Pamucak

Linkler

Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansının yol gösterici ilkeleri

Genel İlkeler

1. Konferansımız, insan haklarını, insan onurunu her insanda gerçekleştirmeyi amaçlayan eylem ilkeleri ve bu ilkelere dayanan normlar olarak tanımlamaktadır.
1.1 İnsan haklarının bütünselliği, devredilemezliği ve insan türünün her üyesinin haklarda ve insan onuruna sahip olmada eşitliği, insan hakları hareketi için vazgeçilemez ilkelerdir.
1.2 İnsan hakları aktivistlerinin faaliyetlerini belirleyen en üstün ilkeler insan haklarıdır.
1.3 Devletlerin yasaları ve hükümetlerin uygulamaları, insan hakları ilke ve normlarına göre belirlenmeli ve değerlendirilmelidir.
2. Konferansımız, insan haklarının, yalnızca hukuksal ve siyasal düzenlemelerin değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda da belirleyici olması gerektiği ilkesini vurgulamaktadır. İnsan hakları savunucuları, global düzeydeki ve devletlerdeki bütün gelişmeleri, insan haklarına etkileri bakımından değerlendirmek ve tutumlarını bu bakımdan belirlemekle yükümlüdür.
3. Konferansımız, insan haklarının korunması ve gerçekleştirilmesi bakımından, uluslararası ve iç barış ile demilitarizasyonun ve yeryüzünün çevresel koşullarının etkin korunmasının temel önkoşulları olduğunu kabul etmektedir.