Archiv

From B-Ob8ungen
Jump to navigation Jump to search
  • Das Archiv soll einen Überblick zu Dokumenten (in de, en und tr) auf der eigenen Homepage und anderen Fundorten geben.
  • The archives attempts to present links to documents (in de, en and tr) on my website and other places.
  • Bu arşivde kendi sitemde ve başka yerlerde (de, en ile tr dillerinde) bulunan belgelere link koleksiyonu bulunur.
Für mich selber: Was finde ich auf welchen Seiten?

Deutsche Dokumente

Seiten in meinem Wiki

Auf meiner Homepage

An anderen Orten

English documents

Many of them were written during my time at the International Secretariat of Amnesty International (AI) in London.

In my Wiki

General Link Collection on Human Rights in Turkey

Outside my Wiki

Türkçe dökumanlar

Türkçe belgelerin çoğu İnsan Hakları Derneği (İHD) ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından hazırlandı

Kendi sitemde

Yaşam hakkı ile ilgili 2012 yılında yeni bir proje başladı. Projenin gerekçesi ile bazı temel sorunlara 1980-2000 arası Türkiye'de (derin) devlet ve örgüt infazları sayfasında işaret etmeye çalıştım. Ek bilgi bulmak umuduyla 12 Eylül 1980 tarihinden sonra çıkan ve İnternet ortamında ulaşılan bazı kaynaklar tarandı. Bunlardan biri Belçika'da 1976 yılından beri aylık olarak hem Fransızca hem de İngilizce dilinde yayınlanan "Info-Turk" adında bir bültendir. Projeye faydalı olabilecek bilgiler Info-Turk'te yaşam hakkı ile ilgili kaynaklar sayfasında toplandı. Öteki kaynak Almanya'da Haziran 1981 yılında iki haftada bir çıkarılan "Türkei-Infodienst" adlı bülten. Burada da başta Türkiye'nin ulusal çapta çıkan gazetelerden seçme haberlerin özet çevirisi yapılırdı (bu kez Almanca diline). Bu bilgiler Infodienst'te yaşam hakkı ile ilgili haberler isimli sayfada toplandı. Yaşam hakkı ile ilgili belgeler sayfasında ise zamanında Türk basınında yer alan bazı haberler ile kısmen başka dillere çevirilmiş belgelere linkler sıralandı.

Almanca ve Türkçe olan bazı belgeleri Eski belgeler - Alte Dokumente sayfasından indirebilirsiniz

2007 yılında yürüttüğüm projede

üç bölüm halinde doğal olmayan ölümlere ait listeler ortaya çıktı.